Çanakkale Körfezi’nde doğal harika olarak nitelendirilen Kızılçam ağaçları BOTAŞ tarafından yapılmak istenen proje kapsamında kesilecek.

BOTAŞ tarafından yapılmak istenen FSRU Likit Doğalgaz Taşıma ve Yükleme Limanı Projesi doğrultusunda 7 bin 591 Kızılçam ağacının kesilmesi planlanlanıyor. Dünyanın doğal harikalarından biri olarak görülen Saros Körfezi’ndeki Kızılçam ağaçlarının bilirkişi raporuna ve bölge halkına rağmen, yeniden hazırlanan ÇED raporuna göre kesilmek istendiği belirtildi. Proje kapsamında FSRU gemisinden alınacak doğalgazın transferinin yapılacağı boru hattı, proje alanı içerisinde başlayarak yaklaşık 17.121 m uzunluğunda olacağı ifade edilen raporda, kesilecek ağaçların 7 bin 591 ağacın kızılçam ağacı olduğu ve bölgedeki orman ve bitki örtüsüne zarar gelmemesi adına çalışma yapıldığı da belirtildi.

Kızılçam ağaçları için karar

Projede; “Proje kapsamında kesilecek ağacın 10 katı ağaç dikilecektir” ifadelerine yer verildi. Proje alanının yanık orman alanlarında kaldığı ifade edilen raporda; “Kara boru hattı inşası aşamasında kullanılacak orman alanları için kamulaştırma söz konusu değildir. Boru hattının kaplayacağı orman alanları için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında gerekli izinler alınacaktır. Gerekli izinlerin alınması sonrasında sahada çalışılacaktır. İzin iş ve işlemleri Orman Genel Müdürlüğünün ilgili talimatları doğrultusunda yürütülecektir. ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formunda proje alanının yanık orman alanlarında kaldığı, ÇED Yönetmeliği ve 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ÇED İnceleme ve Değerlendirme Formunda belirtilen hususlar doğrultusunda makamında uygun görmesi kaydıyla ormanlar ve ormancılık çalışmaları üzerinde verilecek iznin olumsuz etkisinin olmayacağı da belirtilmiştir.” denildi.

İlginizi Çekebilir  Sivas bölgesinin Salda'sına tartışma yaratan bungalov projesi

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Saros Körfezi’nin yok edilmesine izin veremeyeceklerini belirtti. Sözlerine devam eden Gaytancıoğlu; “Günümüzde koronavirüsü tipi salgınların doğal dengenin bozulması sonucunda olduğu tezleri tartışılıyor. Ne yazık ki bu durum gündemdeyken bile doğaya zarar veren ve dolayısıyla insanda ve kent yaşamında olumsuzluk yaratan bu tür kararlar alınabiliyor. Bu kararları, adı çevre ve şehircilik olan bir bakanlığın alması anormal bir durum ve bizlere acı veriyor. Bakanlığa, kentleri ve doğayı insan yararına, doğallığı içinde korumak ve geliştirmek görevini hatırlatmak isteriz. Bizim önerimiz, Saros FSRU limanının da hukuk ve bilirkişilerin dediği gibi iptal edilmesidir” dedi.