Dünyanın en büyük 13 hayvancılık şirketi karbon emisyonlarıyla Birleşik Krallığa meydan okuyor.

Hayvancılık sektörü sera gazı emisyonlarının yüzde 18‘inden sorumlu. Yeni bir raporda da dünyanın en büyük hayvancılık ve süt şirketlerinin İngiltere ile aynı sera gazı emisyonlarına sahip olduğu görülüyor. Bilimsel kaynaklar, iklim acil durumuyla mücadele etmek için zengin ülkelerde süt ve et tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiğini gösteriyor. Aynı analize göre 2015 Paris iklim Anlaşması’ndan sonraki iki yıl içerisinde emisyonların yüzde 11 artmış durumda.

Hayvancılık ve süt sektörü karbon emisyonlarının büyük bir kısmından sorumlu

ABD’de Tarım ve Ticaret Politikası Enstitüsü (IATP) tarafından hazırlanan raporda, bu tarz büyük işletmelerin üretim maliyetlerinin altında ürün satarak yerel üreticiyi de zor duruma düşürdüğü çok net bir şekilde görülüyor. Dünyada gelir düzeyi az olan insanların yüzde 80’i kırsal alanda, tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Buna göre araştırmacılar, hem iklimi hem de küçük çaplı çiftçiyi korumak için, üretimde değişikliklere gidilmesi gerektğini belirtti.  IATP Avrupa direktörü ve rapor yazarı Shefali Sharma; ” Büyük ölçekli hayvancılık ve süt şirketlerine fosil yakıt şirketleri kadar yaptırım ve bir baskı söz konusu değil. Hükümetler iklim hedeflerini artırdıkça, kurumsal süt  üretimi ve emisyonlarını  artıran büyük ölçekli şirketlere kamu teşviklerini durdurulmalı. Kırsal geçim kaynakları ve gezegenimizin geleceği buna bağlı” diyor.

İlginizi Çekebilir  Bill Gates iklim değişikliği için harekete geçti; yoksul ülkelere yardım

Buna karşılık olarak süt endüstrisi temsilcileri bu yeni rapor için ortak bir açıklamada bulundu. Uluslararası Süt Federasyonu Başkanı Judith Bryans ve Global Süt Platformu’nun genel müdürü Donald Moore şunları söyledi: “Süt ürünleri sektörü, besleyici gıdaları, çevreye duyarlı ve sorumlu bir şekilde üretmeye kararlıdır. Küresel süt sektörü dünyayı besin açısından zengin, güvenli gıdalar üretmeye gayret ediyor. Sektörün dünya nüfusunun önemli bir yüzdesine geçim kaynağı sağladığı da atlanmamalı.”


BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Global Süt Platformu‘nun 2019 yılı ortak raporuna göre: “Sıcaklık artışını sınırlamak için süt sektörü, sera gazı emisyonlarını azaltmalı ve düşük karbonlu bir geleceğe doğru çalışmalı. Süt sektörünün emisyonları üretimin de yukarıya taşınmasıyla birlikte 2005-2015 yılları arasında yüzde 18 arttı.  İyi haber şu ki, sektörde emisyonları azaltarak iklim değişikliğini sınırlamak için birçok fırsata sahip.”

İlginizi Çekebilir  Jane Goodall'dan iklim krizine ve hastalıklara dikkat çeken açıklama

Kurumsal süt endüstrisi emisyonlarının yüzde 90‘ından fazlası ineklerin bizzat kendisi tarafından, çoğunlukla metan formunda üretilmekte. Nitekim araştırmalar, soya ve yulaf gibi tüm bitki bazlı sütlerin hayvansal kaynaklı sütten çok daha az emisyonla elde edildiğini gösteriyor. IATP raporunda, büyük şirketlerden kaynaklanan emisyonların 2015 yılında 306 milyon ton CO2 eşdeğerinden 2017 yılında 338 milyon tona yükseldiği tespit edildi. İngiltere‘nin yıllık emisyonları yılda 350 milyon ton olarak karşımıza çıkıyor.