Kanada, tarımda sürdürülebilirliği hedefleyerek, iklim değişikliğiyle karşılaşılması mümkün olumsuz etkileri aza indirgemek ve uyum sağlamak için yeni kararlar aldı.

İklim değişikliği ve insan odaklı doğal kaynakların yok olmasıyla, ilerleyen süreçte etkisini daha sert gösteren diğer bir alan da tarım faaliyetleri olacak. Tarım, iklim değişikliğinden doğrudan etkilenecek potansiyele sahip üretim faaliyetleri arasında. Üretimin her alanında olduğu gibi bu faaliyetlerde de sürdürülebilirliği odağına alan çiftçiler iklim değişikliğinin etkilerini gelecek yıllarda daha aza indirgemek için çeşitli uygulamalara yöneliyor. Yanlış politikalara sahip ülkeler sera gazı emisyonlarına önemli katkıda bulunurken, Kanada tarım gruplarından oluşan bir koalisyonla çözümün bir parçası olabileceğini gösterdi.

Kanada, yakın ve uzun vade tarım hedeflerinde iklim değişikliğini merkeze alacak

Koalisyondaki çiftçiler; emisyonları azaltma, toprak sağlığını iyileştirme ve geliştirme, aşırı olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırma konularını masaya yatırdı. Manitoba Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, 2011 yılında toprağın bozulmasıyla çiftçilere verim kaybı 3,1 milyar dolar olarak yansıyor. Yine aynı araştırma 1970’lerden bu yana gayri safi yurtiçi hasılanın 40 milyar ile 60 milyar dolar arasında bir miktarın çıktığını ortaya koyuyor. Bu araştırmalar sonrası atılacak yeni adımla koalisyon; federal, eyalet ve bölgesel hükümetlerden 3 milyar dolarlık bir finansman mekanizmasıyla Kanada Tarım Ortaklığı’nın gelecek beş yıllık planını ve 2023 sonrası politika önceliklerini buna göre düzenleyecek. SeedChange‘in Genel Müdürü Jane Rabinowicz iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinde, çiftçilerin ön saflarında yer aldığını vurguluyor. Elbette bu yükün sadece çiftçilerin üzerine yıkılması da haksızlık olacak.

İlginizi Çekebilir  Hedef sürdürülebilir tarım; Volkswagen ve AMO işbirliğiyle elektrikli traktör projesi

Kanada Organik Yetiştiriciler Başkanı Gillian ve kocasının birçok çiftçiye umut olacak bir başarı hikayesi var. Farklı bölgelerde 100 dönümün üzerine bir alanda aktif faaliyet gösteren Gillian
150 restoran ve perakende mağazalara tedarik sağlıyor. İklim değişikliğinden kaynaklanan daha sert hava koşullarında üretim kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik kayda değer çeşitli rejeneratif uygulamalar uygulayarak örnek olan ekip bunu oldukça geniş kapsamlı tutmuş durumda. Bu uygulamalar arasında; 12.000 ağaç dikmek, arıcılık faaliyetlerine yatımı ve vahşi yaşam alanları oluşturmak gibi geniş kapsamlı örnekler var. Biz de benzer reform ve planlamaların Türkiye için en kısa sürede masaya yatırılmasını umuyoruz.