Sürdürülebilir çevre polkitikalarına ilham kaynağı olmayı başarmış Kosta Rika bu yıl elektriğinin neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Paris Anlaşması sonrasında fosil yakıtlara bağımlılığın artık geçmişte kalması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok önem vermemiz gerektiğini görüyoruz. Sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında gerçekleştirilen projeleriyle birçok ülkeye ilham kaynağı olan Kosta Rika bu konuda ilk örneklerden. Yenilenebilir enerji kaynaklarını beslemek için doğal avantajlara sahip az nüfuslu Kosta Rika ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 78’inden fazlasını üretmek için su kaynaklarını kullanıyor. Bol yağışlarla desteklenen geniş bir nehir sistemine sahip bu ülke yılın sonunda yüzde 100 yenilenebilir enerjiyi elde etmeye kararlı görünüyor.

Kosta Rika yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendiriyor

2019’da ülke elektriğinin yüzde 99,62‘sini yenilenebilir kaynaklardan elde etti. Buna ek olarak ülke enerjisinin yüzde 10,23 jeotermal enerjiden ve yüzde 0,84 güneşten elde etti. 2021‘e kadar yüzde 100 karbon nötr olmayı hedefleyen Kosta Rika bu hedefe ulaşmak için ise, yolarındaki elektrik araçların sayısını artırmayı ve çeşitli girişimlerde bulunmayı düşünüyor. Ülkenin ulusal kamu hizmeti şirketi olan Grupo ICE‘ın açıklamasında ileriki süreçte tesisin daha fazla rüzgar, güneş ve jeotermal kapasitesine ek olarak hidroelektrik gücünün daha da genişlemesini sağlayacağı yer alıyor. Ancak hidroelektrik tesislerinin nüfus merkezlerinden uzakta yer alması ürettikleri elektriği şebekelere taşınmasında yeterli alt yapının olmaması gerek duyulacak bir yatırımın zeminini oluşturuyor.


Yenilenebilir enerji kaynakları, daha düşük karbon emisyonları için sürdürülebilirliğin anahtarı konumunda. Kosta Rika diğer ülkeleri de etkileyecek mi merak konusu ancak her ülkenin hidroelektrik kaynaklara sahip olmadığı bilinen bir gerçek. Yine de karbon salınımlarını azaltmak konusunda ufakta olsa yapacak bir şeyler mutlaka var. Ülkeler ve kuruluşlar bu konuda neler yapacaklarını merak ediyorlarsa Kosta Rika’nın neler yaptığını araştırması ve takip etmesi gerekiyor.