Son zamanlarda bir hayli popüler olan sürdürülebilir tekstil ürünlerinin hammaddesi olan pamuk, alsında sandığımız kadar sürüdürülebilir mi?

Pamuk, insanlar tarafından M.Ö 5000 yıl önce yapılmaya başlanarak günümüze kadar sürdürülebilir önemli bir hammadde kaynağı olarak kullanılıyor. Sürdürülebilir tarımda geniş bir ürün yelpazesine sahip olan pamuk, ülkemizde beyaz altın olarak adlandırılıyor ve lifiyle tekstil sanayisine, çiğiti ile yağ sanayisine, küspesi ile de hayvancılık sektörüne katkıda bulunuyor. Giyim ve tekstil endüstrisinin de bel kemiği olarak nitelendirebileceğimiz bu parça, son yıllarda bilinçli tüketiciler üzerinden daha fazla rağbet görüyor. Bunun en önemli nedeni pamuğun doğal, yenilenebilir olması ve daha çevreci kumaşlar elde edilmesi. Peki üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olması için şirketler pamuğu nasıl tedarik edebilir?

1/6

Pamuk daha sürdürülebilir şekilde nasıl tedarik edebilir?

Pamuk üretimi, çok fazla suya ihtiyaç duyar ancak toprağın ve yeraltı sularının kimyasal etmenlerle kirlenmemiş olduğundan emin olunması gerekir. Üretimi artırmak için sentetik gübreler kullanıldığında ve sulama sistemleriyle birleştirildiğinde doğal ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle sürdürülebilir pamuk ve varyasyonlarının tercih edildiği tekstil endüstrisinin doğru yönde hareket etmesini sağlayacak bazı yasaklar getirilmiş. Bunların en önemlisi toksit kimyasalların ve genetiği değiştirilmiş tohumların kullanımına yönelik yasaklar olarak gözümüze çarpıyor.


Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bu konuda elini taşın altına koyanlar için küresel çabalara uyum sağlayan bir Malzeme Değişim Endeksi yayınladı. Buna göre şirketler ürünü tedarik etme aşamasında satın alma ekiplerini donatmalı, sertifikalı organik ürünler kullanmalı ve doğrudan tarım topluluklarıyla çalışmalı. Ürünün tarihsel gelişimine ve sürdürülebilir olmasına dikkat eden dünyanın önemli giyim markaları bu konuda çiftçilerle birlikte çalışarak tedarik süreçlerini güvenli olarak gerçekleştirebiliyor. LessTR.com olarak şunu söylemek isteriz şirketler içerisinde var olan tüm departmanların kapsamlı şekilde sürece dahil olması, toprağa dokunması, çiftçiler ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunması sonraki süreçleri kolaylaştırabilir. Özellikle tedarikçileri tanımak, buradaki en doğru yönetimi ve kaliteyi elde etme noktasında kilit rol üstlenecek.