Kopenhag için yeni bir bisiklet altyapı sistemine ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için yapılan araştırma sonuçları kayda değer veriler ortaya koyuyor.