Birçok dünya kentinde ufak bölgelerin baz alınarak başlatıldığı elektrikli otomobil merkezli karbonsuz ulaşım alanları İstanbul için de projelendirilmeye başlandı.