Geçtiğimiz yıllarda petrol ve fosil yakıt odaklı finansman sağlamayacağını söyleyen Dünya Bankası, Guyana içerisindeki faaliyetleriyle tepkilerin odağında.