Günler önce İnşaat çalışmaları ile gündeme gelen Salda Gölü bilmediğimiz özellikleriyle dikkatleri çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Salda Gölü inşaat çalışmalarıyla gündeme gelmişti. Koronavirüs sebebiyle kapatılan Salda Gölü’nde harfiyat kamyonlarının görülmesi birçok insanı kızdırdı. Ardından TOKİ’den açıklama geldi. Bir nebze olsun yöre halkı ve doğa severler rahat bir nefes aldı. Türkiye’nin Maldivleri olarak gösterilen Salda Gölü’nün, yaptığımız araştırmalarda 2 milyon yıl önce antiklinal sahasında çevre sularıyla meydana geldiğini görüyoruz. Bu sebeple, ilgi çekici doğasının dışında geçmişten günümüze kadar korunan önemli bir miras niteliği de taşıyor.

1/3

İlginizi Çekebilir  Çok bilinenli denklem; Türkiye göllerinin yüzde 60'ını kaybetti

Salda Gölü ve Önemi

Burdur gölleri arasında bulunan Salda, Türkiye’nin en derin göllerinden biri aynı zamanda. Göl rengini, tabanında bulunan stromatolit adı verilen bakteriel kökenli beyaz kayaçlardan alıyor. Az tuzlu, yüksek alkalinli yapısıyla dikkat çekiyor. Gölün kendi habitatına özgü ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan önemli canlıları var. Ayrıca “Önemli Bitki Alanı”, “Önemli Doğa Alanı” ve “Önemli Kuş Alanı” kriterlerini sağlamasından ötürü uluslararası bir niteliğe de sahip. Kızılçam, Anadolu karaçamı, ardıç türleri bu gölün etrafında seyrek orman ekosistemini oluşturuyor.

Dünya’da nadir ve kısıtlı şekilde görülen önemli bitkilerin dışında, sakarmeke, patka, yeşilbaş, çamurcun gibi kuş türlerinin üreme alanıdır aynı zamanda. Ayrıca Anadadolu’da endemik olarak görülen 3 balık türü de Salda Gölü’nde yaşıyor. Küresel ölçekte nesli tehlikede olan Aphanius Anatoliae bu türlerden biri olarak söylemek mümkün. Salda havzası’nda susuz olarak bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayan kavun, karpuz, nohut, anason, haşhaş gibi ürünler de yetiştiriliyor.

Bunların yanı sıra bölgede yağmur suyuna dayalı bir üretim biçimiyle “ırkazi” dedikleri yerli üzüm cinsi yetiştiriliyor. Bölgeye özgü olarak nitelendirilen Honamlı Keçisi oldukça yaygın görülüyor. Gölün civarında atalık tohum dediğimiz tohumdan yine yağmura dayalı olarak üretilen çörek otu da bulunuyor. Tıpkı doğası gibi birçok insan doğal yaşamlarını sürdürmek üzere hala taş yığma ve kerpiç evlerde yaşıyorlar. Sazdan yapılma ağıllar da halen işlevini devam ettiriyor. Araştırmalarımız sonucunda, Salda Gölü’nün I. Derece Doğal Sit Alanı olup, 2019 yılında da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini görüyoruz.