Türkiye iklim değişikliği gibi doğal ve insan kaynaklı nedenlerle sahip olduğu göllerinin büyük bir bölümünü kaybetti.

Tüm dünyada etkilerini farklı şekilde gösteren iklim değişikliği Türkiye’de de doğal kaynakların yok olmasında etkili olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye farklı iklim özelliklerine, ekolojik çeşitliliğe sahip bir ülkeyken bilinçsiz kullanımlar ve doğal kaynakların kirletilmesiyle artık bazı göller ve göllerde yaşayan canlılar da yok oldu. Ülkemizde göllerin yüzde 60’ı kurudu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı’nda Van, Tuz, Manyas, Mogan, Sapanca göllerindeki tahribata dikkat çekilmişti.

İlginizi Çekebilir  Çok bilinenli denklem; Türkiye göllerinin yüzde 60'ını kaybetti

Doğal ve İnsan kaynaklı nedenler Türkiye su fakiri olabilir

Su Politikaları Derneği’nin hazırladığı raporda “Doğal Göller ve Sulak Alanlardaki Su Yönetimi Sorunlarımız ve Çözüm Önerileri” başlıklarıyla da 300’e yakın irili ufaklı göllerin yüzde 60’ının kuruduğu da vurgulandı. Ülkemizdeki doğal ve insan kaynaklı sebeplerle ekolojik olarak olumsuz şekilde etkilenen doğal göller, sulak alanlar her gün artıyor. Bölgelerin kendine özgü iklim özelliklerini iklim değişikliğinden kaynaklı olarak kaybetmesi sonucu göllerdeki nitelik ve nicelik olarak bazı koşullar da bozuldu. Küresel bazda artan sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın artması ve yağış oranlarının düşmesiyle birlikte göllerin de hidrolojik dengesi her geçen gün bozuluyor.

Yayınlanan rapora göre;
Kirlilik nedeniyle neredeyse tüm doğal su kaynakları olan göl alanları kendine özgü dokusunu kaybetti. Türkiye’nin sahip olduğu beşinci büyük tatlı su gölü Akşehir Gölü artık tamamen kurudu. Diğer doğal göllerimizden Beyşehir gölü 26 metreden 6 metreye, Eğirdir gölü 14 metreden 5 metreye düşmüştü. Avlan, Seyfe, Kulu, Sarıgöl, Yarışlı, Kurugöl, Kırkpınar, Acıgöl, Uyuz, Suğla, Meke, Güvenç, Sasam, Kocagöl, Karagöl, Hotamış Sazlığı ve Küçük göl ise su seviyesi olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Kayıt altında tespiti yapılan 76 adet sulak alan bulunmasına rağmen sadece 24’ünün su yönetim planı mevcut. Ancak önüne geçemediğimiz ve ileride çok büyük sorun haline gelecek bu durum için izinsiz kullanımların ve kirletilmesinin önlenmesi yasal mevzuatlarla düzenlenmeli.